Αρνητικό δεκαετίας Λιγότεροι από 4 εκατομμύρια οι εργαζόμενοι

Εκτύπωση

anergiΣημαντική μείωση παρουσίασε το τελευταίο τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολουμένων, που -σύμφωνα με μελέτη απασχόλησης της ICAP Group έπεσε για πρώτη φορά σε διάστημα 10 ετών κάτω από τα 4 εκατομμύρια.

 

Η κάμψη της απασχόλησης συνεχίζεται και το 2012, αφού ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το Α' Τρίμηνο του έτους μειώθηκε σε 3.837,9 χιλ. (41% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας), που συνεπάγεται ότι σε ένα χρόνο υπήρξε απώλεια 356,5 χιλ. θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι στη διετία 2010-2012 (Α' Τρίμηνο) η μείωση των θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε σε 587,7 χιλ..

Επιπλέον, κατά το Α' Τρίμηνο του 2012, 4.404,3 χιλ. άτομα (το 47% του παραγωγικού πληθυσμού) δεν ήταν ενταγμένα στην αγορά εργασίας, ήταν δηλαδή οικονομικά μη ενεργά.

Η σύνθεση των ανέργων

Η άνοδος του ποσοστού ανεργίας συνοδεύτηκε και από διαφοροποίηση της σύνθεσης των ανέργων:

Η ICAP Group αναφέρει ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός της διεύρυνσης της ομάδας των μακροχρόνια ανέργων (δηλαδή όσοι αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες), γεγονός που καταδεικνύει ότι η οικονομική κρίση καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη μετάβαση από την ανεργία στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Α' Τρίμηνο του 2012), από το σύνολο των ανέργων, το 56,5% (632,5 χιλ.) είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ το 23,8% είναι νέοι άνεργοι, δηλαδή εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση.

Όσον αφορά την κατανομή της ανεργίας σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,3%) και σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (33,1%).

Ακολουθούν οι απόφοιτοι Γυμνασίου (25,2%) και οι απόφοιτοι Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (24,7%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (15,7%), ωστόσο και σε αυτές τις κατηγορίες είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το παρελθόν.

news247.gr

Share