theoni.jpg  

antilogosnews.gr_e_media_-_Αντιγραφή.jpg

kosta-famissi-hotel-L.3_-_Αντιγραφή.gif

polizos.gif

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα

psistiri.gif

skepsoudiaforetika.gif

Antilogos200.jpg

antilogos-bunn.gif

rousanou.jpg

A+ R A-

Ἀπo τὸ «Ὡσαννά…» στὸ «Σταύρωσον…» καὶ στὴν «Ἀνάσ-ταση τοῦ Χριστοῦ…»

E-mail Εκτύπωση PDF

1a1a11osanaaΜικρὸ Ὁδοιπορικὸ Στὰ Γεγονότα Τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας: Σχόλια στὸ Σάββατο τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου...
Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου

Ἐγὼ Εἰμὶ ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή»[1]
Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, Σαββάτῳ πρὸ τῶν Βαΐων, ἑορτάζομεν τὴν Ἔγερσιν τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.
Στίχοι
Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.
Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχῦος[2].
Τὸ Σάββατο τῆς ΣΤ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅρισε νὰ ἑορτάζουμε τὴ θαυμαστὴ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Διότι, πρῶτον τὸ μεγάλο καὶ θαυμαστὸ αὐτὸ γεγονὸς συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στὴν ἁγία πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ. Καὶ δεύτερον, ὅτι τὸ γεγονὸς τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ φίλου τοῦ Κυρίου εἶναι μιὰ τρανὴ ἀπόδειξη, ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ὅτι αὐτὸς ποὺ ἀνάστησε, ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τὸ Λάζαρο, θὰ ἀναστήσει καὶ τὸν Ἑαυτό Του, ἀφοῦ θὰ σκυλέψει τὸν Ἅδη καὶ θα νικήσει τὸν θάνατο!
Σύμφωνα μὲ τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, ὁ Λάζαρος μὲ τὶς ἀδελφές του Μάρθα καὶ Μαρία, κατοικοῦσαν στὸ χωριὸ Βηθανία. Οἱ σχέσεις μὲ τὸν Κύριο ἦταν ἐγκάρδιες καὶ φιλικές. Μέσα ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια, φαίνεται ὅτι εἶχαν, πολλὲς φορές, τὴν ὕψιστη τιμὴ καὶ χαρὰ νὰ δεχτοῦν καὶ νὰ φιλοξενήσουν τὸ Χριστὸ στὸ σπίτι τους[3].
Σύμφωνα μὲ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη[4] ὁ Λάζαρος ἀρρώστησε βαριὰ καὶ πέθανε. Οἱ ἀδελφές του ἔστειλαν μήνυμα στὸν Ἰησοῦ, ποὺ βρισκόταν στὴ Γαλιλαία, ὅτι ὁ ἀγαπημένος Του φίλος ἀρρώστησε, ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς καθυστέρησε νὰ πάει. Μάλιστα ἀναφέρεται ὅτι, καθυστέρησε ἐσκεμμένα νὰ φτάσει, καὶ παρὰ τὸ δυσάρεστο νέο, περίμενε δύο ἡμέρες καὶ μετὰ ἀνεχώρησε.
Ὅταν ὁ Χριστὸς ἄκουσε τὸ συμβάν, διαβεβαίωσε τοὺς ἀπεσταλμένους πώς «αὐτὴ ἡ ἀσθένεια δὲν εἶναι γιὰ θάνατο, ἀλλὰ γιὰ νὰ φανῇ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀσθένειαν αὐτήν, διότι θὰ δοθῇ εὐκαιρία ἄλλο μεγάλο θαῦμα νὰ πραγματοποιηθῇ»[5].
Ὅμως, ὁ Λάζαρος πέθανε καὶ ἐτάφη σὲ σπηλαιῶδες μνημεῖο, σύμφωνα μὲ τὶς ἰουδαϊκὲς συνήθειες. Ὁ Χριστός, ἀφοῦ ἔμεινε δύο ἡμέρες στὸν τόπο ποὺ βρισκόταν, πῆρε τοὺς μαθητές Του καὶ γύρισε στὴν Ἰουδαία, κατευθύνθηκε στὴ Βηθανία, παρ' ὅλο ὅτι οἱ μαθητές Του τὸν προειδοποιοῦσαν γιὰ τὸν κίνδυνο νὰ τὸν λιθοβολήσουν οἱ Ἰουδαῖοι. Καθ' ὁδὸν τοὺς διαβεβαίωνε πώς «11 Ὁ Λάζαρος, ὁ φίλος μας, ἔχει κοιμηθῆ• ἀλλὰ ἐγὼ πηγαίνω νὰ τὸν ἐξυπνήσω. 12 Οἱ μαθητές, ἐπειδὴ νόμισαν ὅτι πρόκειται περὶ φυσικοῦ ὕπνου, τοῦ εἶπαν• Κύριε, ἐὰν ἔχῃ κοιμηθῇ, αὐτὸ εἶναι δεῖγμα ὅτι πηγαίνει καλύτερα καὶ θὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν ἀσθένειάν του. 13 Ὁ Ἰησοῦς, ὅμως, ὡμιλοῦσε γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Λαζάρου. Ἀλλ' ἐκεῖνοι νόμισαν ὅτι ὁμιλεῖ περὶ τοῦ φυσικοῦ ὕπνου. 14 Τότε, λοιπόν, τοὺς εἶπε ὁ Ἰησοῦς καθαρά• "ὁ Λάζαρος πέθανε". 15 Καὶ χαίρω γιὰ σᾶς, διότι αὐτὸ τὸ γεγονὸς θὰ σᾶς κάμῃ νὰ πιστεύσετε περισσότερον. Χαίρω, διότι δὲν ἤμουν ἐκεῖ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀσθενείας του, γιὰ νὰ τοῦ δώσω τὴν ὑγεία, ἀλλὰ πηγαίνω τώρα ποὺ εἶναι νεκρός, γιὰ νὰ τὸν ἀναστήσω καὶ νὰ ἴδετε ἔτσι καὶ σεῖς ἕνα ἄλλο μεγάλο θαῦμα»[6].
Ἡ Μάρθα, μόλις ἄκουσε, ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, ἔτρεξε ἀμέσως νὰ τὸν συναντήση, ἡ δὲ Μαρία ἔμεινε στὸ σπίτι[7]. Καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σὲ Αὐτὸν τοῦ εἶπε: «21 Κύριε, ἐὰν ἤσουνα ἐδῶ, δὲ θὰ πέθαινε ὁ ἀδελφός μου. 22 Ἀλλὰ καὶ τώρα, ξέρω ὅτι ὅσα καὶ ἂν ζητήσῃς ἀπὸ τὸ Θεό, θὰ σοῦ τὰ δώσῃ»[8]. Τότε ὁ Ἰησοῦς τῆς λέει ξεκάθαρα: «θὰ ἀναστηθῇ ὁ ἀδελφὸς σου»[9]. Καὶ μὲ τρόπο πανηγυρικὸ τῆς διαβεβαιώνει ὅτι: «25 Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωή. 26 Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει σὲ μένα, καὶ ἂν πεθάνῃ σωματικῶς, θὰ ζήσῃ πνευματικῶς στὴ μακαρία ζωή, θὰ λάβῃ δὲ ἀναστημένο, ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο τὸ σῶμα του. Καὶ καθ' ἕνας ποὺ ζῇ στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ πιστεύει σὲ μένα, δὲ θὰ πεθάνῃ ποτέ, ἀλλὰ θὰ ζῇ πνευματικῶς στὸν αἰῶνα, ὁ δὲ σωματικός του θάνατος θὰ εἶναι ἡ γέφυρα, ποὺ θὰ τὸν μεταφέρῃ στὴν αἰωνιότητα»[10].
Μετὰ ζήτησε νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ μνημεῖο καὶ νὰ ἄρουν τὸν λίθο ἀπὸ τὴ θύρα τοῦ σπηλαίου[11]. Τότε ἡ Μαρία τὸν προειδοποίησε: «Κύριε, μυρίζει πλέον, διότι εἶναι τέσσαρες ἡμέρες πεθαμένος»[12]. Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «δὲν σοῦ εἶπα ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, θὰ δῇς τὴ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο του Θεοῦ, ὅπως αὐτὰ φαίνονται στὰ μεγάλα θαύματα ποὺ κάνω;»[13]. Ἀφοῦ κύλησαν τὸ λίθο, ὁ Ἰησοῦς στάθηκε μπροστὰ στὸ μνημεῖο, σήκωσε τὰ μάτια στὸν οὐρανὸ καὶ εἶπε: «41 Πάτερ μου, σ' εὐχαριστῶ, διότι μὲ ἄκουσες καὶ θὰ γίνῃ καὶ τοῦτο τὸ θαῦμα. 42 Ἐγὼ γνώριζα πολὺ καλὰ ὅτι, πάντοτε μὲ ἀκοῦς, ἀλλὰ εἶπα αὐτό, γιὰ νὰ ἀκούσῃ ὁ λαὸς ποὺ στέκεται ἐδῶ γύρω καὶ νὰ πιστέψουν ὅτι Ἐσὺ μὲ ἔχεις στείλει»[14]. Καὶ ἀφοῦ εἶπε αὐτὰ φώναξε μὲ δυνατὴ φωνή: «Λάζαρε ἔβγα ἔξω»[15].
Τὸ θαῦμα ἔγινε, ὁ Λάζαρος ἔζησε καὶ ἀμέσως βγῆκε ὁ πεθαμένος. Εἶχε δὲ τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια τυλιγμένα μὲ λωρίδες ἀπὸ σεντόνι καὶ τὸ πρόσωπο τυλιγμένο μὲ ἕνα εἶδος πετσέτας, ὅπως συνήθιζαν νὰ σαβανώνουν τότε οἱ Ἑβραῖοι τοὺς νεκρούς των. Λέγει σὲ αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς: «λῦστέ τον καὶ ἀφῆστέ τον μόνο, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν βοηθήσῃ, γιὰ νὰ ὑπάγῃ στὸ σπίτι του»[16].
Πολλοὶ τότε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ εἶχαν ἔλθει νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ νὰ παρηγορήσουν τὴ Μαρία, ὅταν εἶδαν τὰ μεγάλα ἐκεῖνα θαύματα, ποὺ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, πίστευσαν σὲ αὐτόν. Κάποιοι ἄλλοι ἀπὸ αὐτούς, μοχθηροὶ καὶ ἄπιστοι, ἔτρεξαν στοὺς Φαρισαίους καὶ τοὺς γνωστοποίησαν ὅλα ὅσα ἔκανε ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς[17].
Οἱ σκληρόκαρδοι καὶ ὑποκριτὲς ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, μαζὶ μὲ τὸ ἰουδαϊκὸ ἱερατεῖο, ὄχι μόνο δὲν συγκινήθηκαν καὶ δὲν πίστεψαν στὸ θαῦμα καὶ τὴ δύναμη τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ ἔγιναν πιὸ σκληρὲς οἱ καρδιές τους.
Ὁ δὲ ἀρχιερέας Καϊάφας εἶπε τὸ ἑξῆς καταπληκτικό: «49 Ἐσεῖς δὲν ξέρετε τίποτε, 50 οὔτε καὶ συλλογίζεσθε ὅτι μᾶς συμφέρει νὰ θανατωθῆ ἕνας ἄνθρωπος γιὰ τὸ λαὸ καὶ νὰ μὴ χαθῇ ὁλόκληρο τὸ ἔθνος»[18].
Αὐτό, σχολιάζει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστής: «51 εἶπε τοῦτο, αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ὄχι ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν ἀρχιερέας κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο. Προφήτευσε, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃ, ὅτι ἔμελλε πράγματι ὁ Ἰησοῦς, σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νὰ πεθάνῃ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἔθνους. 52 Καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ συναθροίσῃ σὲ μία ποίμνη ὅλους τους διασκορπισμένους στὴν οἰκουμένη καλοπροαιρέτους ἐθνικούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν πίστη σὲ αὐτὸν θὰ γίνονταν τέκνα τοῦ Θεοῦ»[19].
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου εἶναι τὸ μεγαλύτερο θαῦμα τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔσπευσε ἀμέσως μὲ τὴν εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ φίλου Του, ἀλλὰ πῆγε στὴ Βηθανία ὕστερα ἀπὸ τέσσερις ἡμέρες γιὰ νὰ φανεῖ τὸ μέγεθος τοῦ μεγάλου θαύματος καὶ τῆς ὑπέρτατης δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει πως «Ἔμεινεν, ἶνα ἀποπνεύση (ὁ Λάζαρος) καὶ ταφῇ, ἶνα μηδεὶς ἔχῃ λέγειν οὔπω τελευτήσαντα αὐτὸν ἀνέστησεν•ὅτι καιρὸς ἥν, ὅτι ἔκλυσις ἥν, ὅτι καταγωγὴ ἣν καὶ οὐ θάνατος»[20]. Ἂν καὶ ὁ νεκρὸς εἶχε ἀρχίσει νὰ ἀποσυντίθενται καὶ νὰ μυρίζει, ὁ Χριστὸς τὸν ἀνάστησε, φανερώνοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ μεγαλεῖο της θείας δυνάμεώς Του. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ κύριος της ζωῆς, διότι ὁ ἴδιος εἶναι ἡ ζωή, καὶ κανεὶς δὲν τόλμησε νὰ ἰσχυριστεῖ αὐτὸ ποὺ φανέρωσε στὴ Μάρθα «ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωή. Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει σὲ μένα, καὶ ἂν πεθάνῃ σωματικῶς, θὰ ζήσῃ πνευματικῶς στὴ μακαρία ζωή, θὰ λάβῃ δὲ ἀναστημένο, ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο τὸ σῶμα του»[21].
Αὐτὴ ἡ διαβεβαίωση ὅτι δηλαδή, ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ ἡ μακάρια ἀνάστασή μας, εἶναι ἡ μεγάλη μας παρηγοριά, ἡ ἄρρητη δύναμη ἡ ὁποία μᾶς κάνει νὰ ὑπερνικᾶμε ὅλες τὶς δυσκολίες τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας. Χάρη σ' Αὐτὸν δὲν θὰ πεθάνουμε ποτέ, ἔστω καὶ ἂν τὸ φθαρτὸ σῶμά μας ἀποτεθεῖ στὴ γῆ καὶ ἀποσυντεθεῖ. Αὐτό, εἶναι ἕνα ἁπλὸ βιολογικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει οὐδεμία ὀντολογικὴ ἐπίπτωση γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ψυχή μας θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ καὶ χωρὶς τὸ σῶμα μας, μιὰ ζωὴ ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπὸ τὴν ἐπίγεια. Ἀλλὰ ὄχι γιὰ πάντα μόνη της, διότι «Ἀληθῶς σᾶς λέγω, ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ ἡ ὥρα αὐτὴ εἶναι τώρα, ποὺ οἱ νεκροί, πνευματικῶς, ἄνθρωποι θὰ ἀκούσουν τὴ διδασκαλία τοῦ Υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὅσοι θὰ τὴν ἀκούσουν καὶ θὰ τὴ δεχθοῦν, θὰ ζήσουν εἰς αἰῶνας αἰώνων πλησίον τοῦ Θεοῦ»[22]. Τὰ σώματά μας θὰ ζήσουν καὶ θὰ ἑνωθοῦν καὶ πάλι μὲ τὰ πνεύματά μας γιὰ νὰ μὴν ξαναχωρίσουν ποτὲ πιά, ἀλλὰ νὰ ζοῦν αἰώνια τὴν ὄντως ζωὴ καὶ νὰ συνδοξάζονται μὲ τὸ Χριστό.
Τὸ μέγα θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου δείχνει ξεκάθαρα ὅτι, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀνάστησε, μὲ γοερὴ τὴ φωνή Του ἐκεῖνον, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ ἀναστήσει καί μᾶς. Μὲ τὴ δική Του ἀνάσταση νίκησε κατὰ κράτος τὸ θάνατο. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ «Τελευταῖος δὲ ἐχθρὸς καταργεῖται καὶ ἐξαφανίζεται ὁ θάνατος»[23], ὅπως πανηγυρικὰ διακηρύττει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἑορτὴ λειτουργεῖ στὶς ψυχὲς ἡμῶν τῶν πιστῶν, ὡς πνευματικὴ ἀνάταση, οἱ ὁποῖοι συνοδοιποροῦμε μὲ τὸν Κύριο, πρὸς τὸ ἑκούσιο πάθος καὶ τὸ σταυρικό Του θάνατο. Αὐτὸ ἀποδίδεται θαυμάσια ἀπὸ τὸ τροπάριο τῆς ἑορτῆς: «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός• ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ νίκης σύμβολα φέροντες σοὶ τὸ νικητὴ τοῦ θανάτου βοῶμεν• Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου»[24].

 

[1] Ἰω. 11,25
[2] Συναξάριον. Σάββατο τοῦ Λαζάρου
[3] Λκ.10,38-42. Πρβλ. Ἰω. 12,1-3
[4] Ἰω. 11,1-44
[5] Ἰω. 11,4
[6] Ἰω. 11,11-15
[7] Ἰω. 11,20
[8] Ἰω. 11,21-22
[9] Ἰω. 11,23
[10] Ἰω. 11,25-26
[11] Ἰω. 11,39
[12] Αὐτόθι
[13] Ἰω. 11,40
[14] Ἰω. 11,41-42
[15] Ἰω. 11,43
[16] Ἰω. 11,44
[17] Ἰω. 11,45-46
[18] Ἰω. 11,49-50
[19] Ἰω. 11,51-52
[20] Π. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Ἀθῆναι 1969, σελ. 401
[21] Ἰω. 11,25-26
[22] Ἰω. 5,25
[23] [23] Α΄ Κο. 15,26
[24] Ἀπολυτίκιον τοῦ Λαζάρου, ἦχος α΄

Αίγινα.jpg

1vlahakia.jpg

1vlahakia_001.jpg

2vlahakia.jpg

antalaktika1.jpg 

gkekas1_Αντιγ.jpg

faltakas.jpg

aliagas_copy.jpg

vamal.gif

Manaviko_Fillipas_Ntina__gia_6_mines.jpg

12ο_Afisa.jpg

selfhelpbanner.gif

 

Μεινετε Συνδεδεμενοι

twitter-30facebook-30 Skype Me™! Contact-Us

 Ο antilogosnews.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του eMEDIA original_200.jpg (Μητρώο OnLine Media) υπό την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με Αριθμό Μητρώου 14054.

--Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & ανάρτηση των άρθρων που υπάρχουν στον ιστότοπο www.antilogosnews.gr χωρίς την γραπτή άδεια του αρθρογράφου ή του διαχειριστή του ιστοτόπού μας. Σε περίπτωση που πραγματικά επιθυμείτε να προβείτε σε τέτοια κίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, ή τηλεφωνικά. Όλα μας τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και του διαχειριστή, και θα σας παρακαλούσαμε όπως σεβαστείτε την δουλειά και τον χρόνο που αφιερώνουμε για την  ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνη: Σκαρλάτου Σοφία Αικατερίνη Τηλ.&Fax :2432 400 094Επικοινωνία (Θεοδόσης) Κιν.: 698 24 94 413 -

e-mail: antilogos.news@gmail.com